[Masnou Viu 130] Romanents municipals per superar les retallades.

Quan llegiu aquestes lletres, el ple de l’Ajuntament haurà aprovat un augment en el pressupost del 2021 per un import de més de 2 milions d’euros provinent del romanent o, el que és el mateix, dels imports no gastats en pressupostos anteriors, amb la incorporació d’un seguit d’esmenes que el nostre grup municipal ha presentat. Una part important d’aquest import (més de 8 milions d’euros) prové d’estalvis en polítiques socials i en inversió en habitatge que aquest Govern i l’anterior han realitzat en contra dels seus pactes i compromisos.

Fem Masnou hem presentat un seguit d’esmenes incorporades a la proposta del govern amb dos objectius ben clars: revertir a través dels romanents una part de les retallades d’aquest pressupost respecte del de 2020, i abordar, mitjançant polítiques públiques decidides, els efectes negatius de la Covid-19 en diversos sectors de la nostra població.

Les esmenes les podem agrupar en quatre grans eixos: feminització de la vulnerabilitat, ajuts al lloguer, activitats d’infància i gent gran i dinamització comercial. Un total de 106.935,20 euros per millores d’igualtat entre dones i homes, molt especialment per la conciliació familiar i laboral; millores de les activitats per a la gent gran; reforçar les activitats adreçades a la infància per garantir la moció aprovada al Ple Municipal que declarava el Masnou Vila Jugable; augmentar les ajudes a famílies per al pagament del lloguer, per treballar contra l’augment dels desnonaments que les diferents entitats socials del sector pronostiquen; formació per la millora de l’ocupació adreçada a col·lectius vulnerables; dinamització i promoció del comerç local que pateix un moment delicat i, finalment, la promoció del mercat municipal com principal actor del comerç de proximitat.

El govern municipal s’ha compromès a establir el seguiment de l’execució de les partides en dues reunions on els partits de l’oposició podrem comprovar l’estat de compliment dels presents acords.

Tot i satisfets amb la incorporació de les esmenes, hem de dir que aquesta no és la proposta de romanents que Fem Masnou hauria elaborat.

Amadeu Quintana

Regidor de Fem Masnou