Fem Masnou respecte a la prova pilot de la zona verda

FEM MASNOU RESPECTE A LA PROVA PILOT DE LA ZONA VERDA

El passat 23 d’octubre a Fem Masnou vam celebrar una assemblea oberta a la ciutadania, per parlar de la zona verda, a la qual van assistir diversos veïns i veïnes del barri d’Ocata afectats. En ella es va debatre sobre el projecte i es va arribar a diversos consensos.

En primer lloc, entenem que les quatre demandes que des de Fem Masnou fèiem al govern el passat mes de febrer es mantenen vigents: acabar amb els privilegis dels regidors i regidores, no fer diferències entre barris, establir un mètode de pagament basat en la progressivitat, millorar el transport públic i obrir un procés transparent i participatiu amb la ciutadania i l’oposició.

D’altra banda, es va constatar la voluntat de Fem Masnou i de la majoria de la ciutadania d’abordar els reptes climàtics actuals. L’emergència climàtica és ara i no ens esperarà, cal canviar hàbits del conjunt de la població i reduir progressivament l’ús del cotxe, especialment en espais propers als entorns escolars. Aquests canvis d’hàbits han d’anar acompanyats de canvis estructurals com restriccions a activitats econòmiques extremadament contaminants com els creuers o el trànsit aeri. A la vegada cal una aposta decidida per les energies renovables i per canviar els models de pobles. Veiem com partits com ERC i el PSC, en aquesta i altres qüestions, són forts amb el veïnat i dèbils amb els grans interessos econòmics. Promouen polítiques de restriccions pel veïnat mentre aposten per més construcció afavorint el lobby immobiliari, fan una tímida aposta per les renovables, mantenint el monopoli de les elèctriques o, en l’àmbit nacional, continuen apostant per projectes contraris a la preservació del medi ambient com l’ampliació de l’aeroport. Les polítiques i els partits que les apliquen, necessiten una certa coherència per tal que la ciutadania les percebi positivament. Així, davant de les incoherències del govern municipal d’ERC i el PSC és normal que entre el veïnat s’hagi instal·lat la idea que l’àrea verda d’aparcament és una proposta promoguda únicament per l’afany recaptatori.

En la línia de no fer diferències entre barris, entenem que cal apostar per la gratuïtat per residents mentre la zona verda o la seva prova pilot només s’apliqui a un sector o sectors del poble i que l’únic escenari on s’hauria de plantejar el pagament seria si es fes una única zona per a tot el poble.

Creiem que és de vital importància estudiar com afectarà, encara que sigui gratuïta per residents, l’àrea verda al comerç del barri d’Ocata o allà on s’apliqui en un futur. Comerç de proximitat obligat a competir comercialment amb zones del poble amb aparcament gratuït (com, per exemple, la plaça de les Dones del Tèxtil) però també havent de competir amb centres comercials, tots ells allunyats del poble i amb totes les facilitats per accedir-hi en cotxe. Hi ha un risc real de desertització comercial d’un barri com el d’Ocata, ja de per si malmès per les caòtiques polítiques comercials dels darrers governs municipals. Des de Fem Masnou apostem decididament pel petit comerç de proximitat, totes les persones expertes coincideixen en el fet que per reduir els desplaçaments en cotxe cal que cada barri disposi d’aquest teixit comercial, objectiu del qual ens allunya el model de zona verda d’ERC i el PSC.

Cal també plantejar casuístiques específiques que ens preocupen. El Masnou ha patit un procés de gentrificació important els darrers anys. Això ha provocat que moltes persones joves i treballadores precàries, hagin hagut d’abandonar el poble. Algunes d’elles mantenen feines precàries al municipi i d’altes hi mantenen familiars cada vegada més dependents. El mapa de la vulnerabilitat social del Masnou indica que el barri d’Ocata té un índex d’envelliment en general i de situacions d’envelliment en soledat en concret més alt que a altres zones del poble. Cal doncs donar resposta a situacions concretes, individualitzables, amb excepcions o facilitats en aquells casos degudament justificats.

Finalment, cal destacar que la prova pilot de la zona verda coincideix en un moment en què el maltractament del Masnou en matèria de transport públic s’ha fet més evident que mai. Amb l’estació d’Ocata tancada, un bus llançadora totalment insuficient, sense alternatives a la RENFE i amb un servei que ha iniciat el curs 2022-23 amb incidències pràcticament diàries. Com sempre hem dit, la millor política per reduir l’ús del cotxe és la millora del transport públic i és obvi que el Masnou en els darrers anys no sembla haver anat endavant en aquesta qüestió, més aviat al contrari.

Resumint, instem el govern municipal a replantejar el model de zona verda actual, obrint un procés participatiu i transparent on el veïnat sigui degudament escoltat, evitant repetir escenes ignominioses com la viscuda per l’associació Ocata Activa que no ha estat escoltada malgrat recollir gairebé 3.000 signatures. Un nou model que aposti per no fer diferències entre barris, recolzi el petit comerç i aposti decididament pel transport públic com a millor política contra l’emergència climàtica.

COMUNICAT ZONA VERDA (FEBRER 2022)