INTERVENCIÓ AL PLE SOBRE EL PRESSUPOST 2023

No ens entendrem massa en la defensa de les nostres esmenes. Són plenament conegudes per la resta de grups municipals i per les persones que segueixen habitualment el Ple. Pel que fa a la reducció d’ingressos, proposem allò que ja vam proposar al primer Ple de la legislatura: reduir les despeses relacionades amb la classe política. Si la memòria no ens falla, ho hem proposat, amb aquesta, fins a sis vegades, sempre rebent un cop de porta dels grups del govern municipal a rebaixar, una miqueta, la despesa per poder destinar-la a altres partides.

A quines partides? Doncs nosaltres proposem habitualment activitats per infància, medi ambient, igualtat… En aquesta ocasió, però, hem reforçat un àmbit que ens preocupa: el foment de l’ocupació i la protecció del petit comerç local. Fa menys de dues setmanes es va publicar l’informe mensual del Consell Comarcal en matèria d’ocupació. Al titular llegíem: significatiu descens de l’atur al Maresme. Però si entràvem a la notícia llegíem també que el Masnou era una de les tres úniques poblacions on la tendència a la baixa de l’atur s’havia estancat. La memòria d’alcaldia del pressupost ens parla de la incertesa econòmica en la qual viurem aquest 2023 i per aquest motiu al nostre grup li sembla essencial reforçar les partides de formació per fomentar l’ocupació i les de promoció i enfortiment del petit comerç local. Pensem que la ciutadania no entendria que la classe política no fem un petit esforç per tal de preparar-nos per la crisi que tenim a sobre. Moltes gràcies.

Votarem en contra del pressupost. Tampoc ens estendrem gaire en explicar els motius ja que són coneguts i han estat explicats any rere any en aquest Ple. En primer lloc, acabem la legislatura sense haver pogut fer un debat general sobre el model fiscal del municipi. Quatre anys i el govern no ha volgut ni parlar de pactar unes noves ordenances fiscals amb l’oposició. Així, acabem la legislatura sense haver pogut ni parlar de la meitat del pressupost, és a dir, de l’apartat d’ingressos.

Pel que fa a les despeses, incidir en el que hem denunciat any rere any en aquest ple, amb una feina, creiem, intensa per part nostra de fiscalització i transparència amb la ciutadania. No sabem si el que avui aprovem aquí serà allò que s’acabi executant, no sabem quantes modificacions farà el govern d’aquí a les eleccions, no sabem quins tècnics rebran instruccions de no gastar tota la partida per engreixar el romanent que després es farà servir de forma discrecional. En resum, no sabem si el que avui votem aquí és el pressupost real de l’ajuntament o només la foto que al govern li interessa ensenyar al Masnou Viu.

Per acabar, òbviament, nosaltres hem vist com les nostres esmenes eren rebutjades en més d’un 85% i, per tant, només això ja justificaria el vot en contra.

En resum, esmenes rebutjades, ordenances fiscals que no hem pogut discutir en quatre anys i un capítol de despeses virtual que sabem del cert que no s’acostarà massa a la realitat. Per aquests motius el nostre vot serà en contra de la proposta del govern municipal.

ESMENES DE FEM MASNOU AL PRESSUPOST 2023 (PDF)