Skip to main content

Icona principis Principis

Fem Masnou és una candidatura creada per a les eleccions municipals de 2019, formada per gent diversa on prenem les decisions per consens. És un projecte basat en el treball en equip i en la idea que la dedicació a la política institucional ha de ser un servei públic limitat en el temps, no una professió. Treballem per posar la vida de les persones al centre de la política municipal i fer de la participació ciutadana l’eix de la nostra manera d’entendre la política.

Feminisme

Les mobilitzacions del passat 8 de març han posat de manifest l’obertura d’un nou temps polític i social que situa el feminisme en el centre de la vida política present i futura. No es tracta només de reconèixer el dret que tenim les dones a decidir sobre el nostre propi cos, de denunciar frontal i enèrgicament totes les violències que patim a diari o de instaurar quotes que ens incorporin als espais de decisió.

Aquesta candidatura aposta per posar la vida al centre de la política, amb unes polítiques públiques que incorporin la perspectiva feminista de forma transversal i que canviï les formes de fer política, deixant de banda l’agressivitat i la competitivitat. Considerem que aquests canvis no seran possibles sense nous lideratges col·lectius, basats en l’empatia i la cooperació.

Ecologisme i sostenibilititat

Per tal de construir una economia guiada pel bé comú, més inclusiva i sostenible, cal preguntar-nos com es satisfan realment les nostres necessitats i com es pot organitzar una economia i una societat que respecti les lleis, els cicles i els ritmes de la natura, des d’una actuació local amb perspectiva global. És necessari per tant un canvi en les prioritats, atès que depèn de nosaltres deixar un planeta habitable per a les futures generacions.

L’administració pública ha d’estar plenament compromesa amb aquest canvi de paradigma, situant les energies renovables en el centre del model energètic i que promogui entre la ciutadania la necessita d’aplicar la regla de les tres erres: Reduir, Reciclar i Reutilitzar.

Drets socials, civils i polítics

El sistema econòmic neoliberal i les seves polítiques d’austeritat han laminat drets socials, com l’educació o la sanitat, i llibertats aconseguits mitjançant processos de lluita col·lectiva al llarg del segle XX. Una altra de les conseqüències és el fenomen, cada vegada més inquietant, tant a Europa com al conjunt de l’Estat, de l’auge de moviments polítics conservadors i de l’extrema-dreta.

No podem quedar-nos de braços plegats davant d’aquesta onada d’intolerància i repressió en el sí dels estats, també a l’espanyol. Entenem que el municipi és el primer baluard des del qual cal defensar els drets de les minories, socials i polítiques o el dret a la llibertat d’expressió o sexual, i la seva administració ha d’estar plenament compromesa en revertir la creixent desigualtat social, que provoca situacions de pobresa o la impossibilitat d’accedir a l’habitatge digne.

Participació i transparència

Davant els efectes de la crisi el moviment del 15M va catalitzar un conjunt d’inquietuds polítiques i socials, imbuïdes d’un esperit de participació així com d’una voluntat de gestionar allò públic amb transparència. Ens volem organitzar de forma assembleària, fent partícips a la ciutadania de la gestió del grup municipal, subjecte al codi ètic elaborat per la candidatura. Pel que fa a la transparència no només aportarem tota la informació possible, sinó que procurem fer-la accessible per al conjunt de la població.

Aquesta voluntat de promoure la participació i la transparència dins de la candidatura també volem introduir-la a l’administració pública, promovent la participació veïnal en la pressa de decisions de l’ajuntament o procurant donar accés a la ciutadania al màxim d’informació possible.

Defensa dels serveis públics i dels bens comuns

Alguns dels pilars fonamentals per garantir la cohesió i la justícia social són la salut, la cultura l’educació o els recursos energètics. Ens comprometrem en la defensa activa d’aquests bens i serveis, per tal d’evitar que la seva gestió acabi en mans del mercat que prioritza el benefici d’uns pocs en detriment del bé comú i redueix la igualtat d’oportunitats.

El municipi és el primer àmbit on es pot lluitar en favor dels serveis públics i els bens comuns. Al nostre poble hi ha bons exemples per a defensar-los: evitar el tancament de línies educatives a l’escola pública, millorar els serveis sociosanitaris dels Centres d’Atenció Primària o recuperar la gestió pública de l’aigua.