Skip to main content
Programa

1. Model de Poble

Fem Masnou defensa un model de poble inspirat en “la ciutat dels nens” de Francesco Tonucci i en la xarxa global de “ciutats amigues de la gent gran (age-friendly)”. Un poble on s’hi pugui viure i jugar, amable amb els infants i amb la gent gran, que torni els carrers als vianants, amb menys ciment, menys cotxes i més espais verds per poder passejar, trobar-se i fer comunitat. Pensem, en definitiva, que un poble que sigui amable amb els infants i amb la gent gran és un poble amable per a tothom.

2. Educació

Fem Masnou  defensa un model d’educació que contribueixi a garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom i que ajudi a crear comunitat i a fomentar la cohesió social. Així mateix, volem construir un poble on tots els agents i col·lectius socials es comprometin amb el fet d’educar i on ningú quedi fora del procés d’aprenentatge entès com un projecte que es va forjant al llarg de la vida. Seguint els postulats de la “ciutat dels nens”, també volem potenciar la participació democràtica dels infants i joves en la vida del poble i en el funcionament dels centres educatius.

3. Cultura

Fem Masnou treballarà per posar la cultura a l’abast de tothom i per intentar canviar el model de gestió actual, de manera que l’Ajuntament no actuï només com un agent programador de cultura sinó també com un element facilitador de la creació de cultura i la participació de la ciutadania en l’organització dels actes culturals. Així mateix, donarem especial importància al coneixement i la difusió de la memòria democràtica, dels moviments populars i de l’associacionisme del nostre poble.


4. Salut

A Fem Masnou sabem que la Salut és una prioritat i té connexió directa amb tots els àmbits de l’administració, des de l’educació a l’urbanisme, i que per aquest motiu ha d’ocupar un paper central en el govern local, a partir de mecanismes que permetin aquesta transversalitat, des de dotacions de personal a recursos econòmics.

5. Diversitat

La visibilitat, la igualtat, la inclusió, l’equitat, la no discriminació, la integració, el suport a les reivindicacions dels diferents col·lectius, la lluita contra el racisme, la LGTBIfòbia i la violència masclista seran els eixos a partir dels quals Fem Masnou configurarà la seva acció municipalista en l’àmbit de la diversitat, tot prioritzant el treball en xarxa entre els diferents agents implicats i des del convenciment que l’assumpció de la pluralitat com una riquesa ha de ser el pilar sobre el qual construir la convivència al nostre poble.


6. Participació i Transparència

A Fem Masnou entenem la participació ciutadana com una ajuda al bon govern i una cessió de poder cap a la ciutadania. Donem veu a la intel·ligència col·lectiva en la presa de decisions a través de mecanismes de participació vinculants, en els quals compartirem tota la informació necessària, de manera clara, per deliberar i decidir de forma col·lectiva sobre els grans temes que afecten el nostre poble, a proposta de la ciutadania o l’Ajuntament.

7. Cicles de vida (Infància, Joventut i Gent Gran)

A Fem Masnou defensem un model de poble on la relació entre les persones sigui prioritària. Per aquest motiu treballarem per fomentar-la, sobretot en la seva vessant intergeneracional, amb el convenciment que el contacte entre persones en diferents etapes vitals és una font de riquesa afectiva i educativa inestimable. Vetllarem, també, perquè les nostres accions en aquest àmbit s’adaptin als interessos i necessitats reals de les persones, des de l’escolta activa de les seves peticions i facilitant la plena inclusió i participació en la vida del poble.


8. Sostenibilitat

A Fem Masnou som conscients que el canvi climàtic i els danys ecològics són indissociables dels efectes socials i polítics. Per això, el nostre programa polític incorpora de forma decisiva mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic, que incideixen en la millora de l’eficiència energètica, en la inclusió d’espais verds al municipi, en un transport sostenible, en l’aposta per les energies renovables, en la reducció de la contaminació i la brutícia, en un millor ús de l’aigua… És una proposta basada en la sensibilització i la pedagogia, així com en polítiques municipals clau que tenen en compte el context de crisis ecològiques i socials. És l’única manera d’obtenir resultats adients i impulsar una cultura sostenible en un àmbit força oblidat al nostre poble.

9. Cohesió Social i Habitatge

Un dels nostres principals objectius polítics serà treballar per assegurar, amb la participació i les aportacions dels moviments socials i veïnals, la cohesió social al nostre poble. Les mesures per garantir el dret a l’habitatge digne, per eradicar la pobresa energètica i per donar resposta efectiva a les situacions d’extrema vulnerabilitat, conformaran els eixos que orientaran les nostres actuacions en aquest àmbit.


10. Model econòmic

Fem Masnou es compromet a afavorir la transversalitat de l’economia social i solidària en la gestió de tot el seu model econòmic, prioritzant la satisfacció de les necessitats comunes per sobre del lucre. Com a economia social i solidària identifiquem el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que es caracteritzen per la seva resiliència, posant el focus en la sostenibilitat integral: social, econòmica i mediambiental, l’equitat i justícia socials i el compromís amb la comunitat.

11. Administració Pública

A Fem Masnou creiem fermament que qualsevol administració pública ha de ser un exemple de transparència i rigor. Les mesures en l’àmbit organitzatiu de l’administració han de convertir la gestió de les persones en el sector públic en una prioritat de primer ordre, engegant un programa de gestió del coneixement intern i fomentant una organització dels àmbits específics de l’estructura administrativa més polivalent, i que prioritzi l’atenció al públic de les diferents àrees enfortint la vocació de servei com la principal raó de ser de la funció pública.