Fem Masnou respecte a les subvencions municipals per l’any 2024

Intervenció al Ple de desembre de 2023 (Pla estratègic subvencions)

A Fem Masnou coneixem bé la realitat del moviment associatiu. Especialment, les dificultats econòmiques. Volem començar aquesta intervenció reconeixent la tasca de les entitats del poble, de totes.

Nosaltres pensem que les administracions han d’ajudar econòmicament les entitats. La forma més habitual de fer-ho són les subvencions i n’hi ha de dos tipus:

D’una banda, les subvencions per concurrència competitiva. Què vol dir això? Que el Ple aprova unes bases de subvencions amb uns criteris i després són els tècnics els que avaluen els projecte i mitjançant fórmules matemàtiques s’estableixen els imports. És un sistema imperfecte, però és el sistema més objectiu, transparent i equitatiu que té l’administració.

Per altra banda tenim un sistema, que hauria de ser extraordinari, que són les subvencions de tipus directe. Què vol dir això? Que és el govern el que porta al Ple un llistat d’entitats i quantitats ja tancades. Nosaltres estem en contra d’això? NO. Hi ha casuístiques excepcionals que justifiquen aquest tipus de subvencions. La clau està en la paraula “excepcionals”.

Però que passa en aquest ajuntament? Què ens proposa el govern en aquest punt? Convertir el que és excepcional en ordinari i el que és ordinari en excepcional. Ens proposa que el que és transparent i objectiu sigui l’excepció i allò que hauria de ser l’excepció sigui la norma.

Algunes dades:
Si sumem tot el que tenim al pla estratègic de subvencions per entitats en competència competitiva (recordem, procés obert, transparent i objectiu) trobem aproximadament 96.000 €. Tota la concurrència competitiva no dona per pagar el sou de l’alcalde, per fer-nos una idea de la magnitud de les dues quantitats, del sou i de les subvencions per concurrència competitiva. I quan es dedica a entitats via subvenció directa? 422.970 €.

Què vol dir això? Que dediquem el 18% a concurrència competitiva i el 82% a subvencions directes. Com dèiem, l’excepció feta norma.
Però anem més al detall. Si mirem quina quantitat aconsegueixen les entitats que opten per la concurrència competitiva a la convocatòria general veiem que les subvencions més altes ronden els 2.000 €. Mentre que totes les subvencions directes, menys una, superen amb escreix els 3.000 €. Per tant, aquelles entitats amb els millors projectes segons les bases aprovades per aquest Ple reben menys diners que les subvencions directes més baixes. No té cap sentit, al nostre entendre.

Posem un exemple concret i totes les preguntes que per nosaltres se’n deriven. Hi ha una entitat que per primera vegada va tenir una subvenció directa l’any 2023 i va ser 5.000 €. L’any anterior, 2022, aquesta mateixa entitat va presentar-se a la convocatòria general i va obtenir 2.300 €.

Com s’explica que la mateixa entitat mitjançant el procediment objectiu i transparent obtingui menys de la meitat que mitjançant una subvenció directa?

  • Ha après a fer projectes d’un any a l’altre?
  • Els tècnics s’equivoquen fent les valoracions, i per això treia menys de la meitat del que mereixia?
  • Com s’ho fa un regidor de govern per determinar que una entitat mereix més del doble d’un any a l’altre d’allò que determinen els equips tècnics de la casa?
  • Troben vostès que aquest és una relació sana entre administració i entitats?
  • No troben que veure com aconsegueixes a dit el doble de diners que mitjançant una convocatòria ordinària pot generar relacions clientelars entre entitat i els partits polítics del govern?

En fi, no anem bé.

Acabem, nosaltres pensem que la subvenció directa ha de ser de caràcter excepcional. No el 82% com en aquest Ajuntament. Com hem dit, apostem per les entitats, per obtenir que aquestes tinguin un bon finançament, però sempre sota criteris d’equitat, de transparència i de justícia entre totes elles. En definitiva, no volem entitats de primera i de segona.