Intervenció pressupost 2020

Intervenció del grup municipal de Fem Masnou al Ple d’Octubre de 2019 en el punt d’aprovació del Pressupost 2020

Nosaltres votarem en contra del pressupost que presenta el govern d’Esquerra Republicana. Ho farem principalment per dos motius: falta de participació i falta de confiança.

Pel que fa a la participació vostès han decidit tirar pel dret i, per exemple, prorrogar les ordenances fiscals, és a dir, la part dels ingressos sobre els quals tenim capacitat d’incidència. Aquest fet deixa l’oposició sense l’opció de debatre una part important que repercuteix directament en el pressupost. També ens han deixat vostès fora, malgrat els ho vam demanar, de l’organització de la plantilla. Nosaltres entenem i no qüestionem que aquesta part de l’organigrama es discuteix també amb els representants dels treballadors i treballadores, ara bé, ningú diu que aquesta negociació no es pugui fer tenint en compte l’opinió de l’oposició per saber on pensem que cal destinar més personal. Però de nou, ens han deixat fora d’aquest debat que té tan

ta importància quan parlem de com s’han de gastar els diners de la ciutadania.

Seguint amb la manca de participació vostès també han donat l’esquena al veïnat per l’elaboració d’aquest pressupost. Sí que van fer dilluns una audiència pública on van explicar el pressupost, però òbviament sense marge per recollir-hi propostes. Potser vostès deixen la ciutadania al marge dels pressupostos perquè si la ciutadania sabés el que fan i desfan amb els diners públics, segurament haurien de donar massa explicacions, oi? No ho sabem. En resum, és un fet que vostès han elaborat aquest pressupost a porta tancada i sense deixar gaire marge ni a l’oposició ni al veïnat. Tot aquest seria, doncs, el primer motiu pel qual nosaltres hem de votar en contra del seu Pressupost.

Passem al segon motiu: la manca de confiança. Nosaltres som nous en política, és la primera vegada, per tant, que treballem un pressupost com a grup municipal malgrat diverses persones de la nostra assemblea tenen una llarga experiència fiscalitzant els comptes públics des dels moviments socials.

El primer que vam demanar al regidor van ser els fulls de càlcul dels darrers dos anys. Volíem veure, d’una banda, què s’havia aprovat al Ple i, de l’altra, què havia gastat finalment el govern municipal. Certament hem trobat coses sorprenents. Sab

em que els pressupostos tenen variacions, ens fem càrrec que ajustar cada euro en una administració com l’Ajuntament és complicat i no hem anat a mirar partides amb variacions del 5 o del 10%, no ens referim a això, sinó que el que justifica la nostra desconfiança són qüestions molt més significatives i doloroses, especialment per aquelles persones del nostre poble que pitjor ho passen econòmicament. Posarem només dos exemples a títol il·lustratiu:

Tirem gairebé dos anys enrere fins al Pressupost General de 2018, que és l’últim que tenim liquidat i sobre el qual podem veure la realitat de la diferència entre allò que es va votar en aquesta sala i com va decidir després gastar els diners el govern. Van aprovar el pressupost el mes de gener de 2018 i aquell mateix mes, al Masnou Viu número 99, a la pàgina 8 dedicada al Pressupost, hi deia (llegeixo textualment): “Destaca, també, l’augment de recursos per a polítiques d’habitatge, que creixen un 94,95%“. Van aprovar al Ple un pressupost i van enviar una revista pagada per tothom en la qual presumien que les polítique

s d’habitatge rebien un important impuls. En un context de pujada desmesurada dels lloguers segur que aquelles paraules escrites al Masnou Viu van reconfortar molta gent que devia pensar que el govern es prenia seriosament el problema que pateixen moltes famílies.

Però anem a veure què es van gastar vostès en realitat. Dels 54.000€ que van pressupostar per

a la Regidoria d’Habitatge el 2018, que eren gairebé el doble dels 27.700€ pressupostats el 2017, sap quan es van gastar en realitat el 2018? 9.400€. Un 17% dels diners pressupostats. Però és que si mirem els 27.700€ pressupostats el 2017, sap quants en van gastar? 5.392€. Recapitulant, el Ple va aprovar que l’Ajuntament havia de gastar entre 2017 i 2018, 81.700€ i després vostès han gastat només 14.792€. On han anat a parar els 66.908€ que falten? Ja els hi diem nosaltres: a ajudar famílies amb problemes d’habitatge, segur que no.

Imaginem que la ciutadania comença a entendre la falta de confiança.

Un segon exemple. Al mateix Masnou Viu de gener de 2018 també ens explicaven que el Pressupost incrementava la despesa en Acció Social. Mirem què va passar amb Acció Social, regidoria que, recordem, té com a objectiu vetllar per les persones que pitjor ho passen del nostre poble: van pressupostar més de 900.000€ en Acció Social al 2018, i com dèie

m, en van treure pit al Masnou Viu, butlletí que hauria de servir per informar. Doncs bé, vostès a finals d’any en acció social van deixar-se per gastar 300.000€. Es van gastar només dos terços del que el Ple havia decidit que havien de gastar en pal·liar la desigualtat social.

Habitatge i Acció Social, dues regidories centrals per molta gent que ho passa malament i on vostès sembla que no veuen necessari destinar els diners que el Ple decideix que hi han de destinar.

Com a acte de protesta a aquest teatre que representa avui l’aprovació d’un Pressupost que s’assemblarà ben poc

a allò que vostès acabaran gastant en realitat, el nostre grup ha decidit no presentar-hi esmenes. Òbviament trobem insuficients les partides d’habitatge tenint en compte la falta d’aquestes polítiques al nostre poble. També hem constatat una clara divergència entre les declaracions institucionals que voten en aquest plenari en favor del medi ambient, i les inversions que trobem en aquest àmbit dintre del Pressupost. Com els hem recordat més d’una vegada, una cosa és votar propostes al Ple que els fan quedar molt bé, i una altra de ben diferent és dedicar-hi els recursos necessaris per portar-les a terme. També trobem inexplicable

que aquest Pressupost dediqui més recursos a l’Alcaldia, que a Salut Comunitaris, Infància i Joventut, i pràcticament els mateixos que a Habitatge. Per tant, clar que tindríem esmenes a fer sobre el seu Pressupost, però de què hagués servit fer-les? Fins i tot si vostès les haguessin acceptat, veient el seu historial recent, quina garantia tenim que allò que avui aproven al Ple s’acabarà executant? Cap ni una.

Perquè al final, senyor Oliveras (i amb això acabo), aquí estem parlant del respecte que vostè té pel que representa aquesta Sala. Vostè és l’Alcalde, sí, però els diners no són seus i correspon al Ple decidir en què es

gasten. Si vostè vol gastar 7.000€ l’any de mitjana, com va fer al 2017 i 2018, vingui al Ple, ho proposa, i si algú li aprova, després pot enviar una revista a casa de tots els veïns i veïnes explicant que es gastarà 7.000€ en polítiques d’habitatge. El que ens sembla inacceptable, senyor Oliveras, és que vostè intenti enganyar la ciutadania amb uns pressupostos que diuen una cosa, mentre vostès a partir de demà probablement faran la contrària.