[MASNOU VIU 132] Fem Masnou davant les situacions d’inseguretat viscudes per diversos veïns i veïnes al nostre poble.

Abans de res, manifestar tota la nostra solidaritat amb tots aquells veïns i veïnes que han patit situacions d’inseguretat en els darrers temps. Pensem que el dret a sentir-se segures a la via pública és un dret que tenen totes les persones i que és massa habitual la sensació d’inseguretat que vivim especialment les persones joves o la gent gran,  agreujant-se encara més si correspon a col·lectius especialment vulnerables pel fet de ser dones, població migrada, o per la seva orientació sexual o per persones amb diversitat funcional.

Entenem com a natural, doncs, que davant de drets que no es garanteixen, la ciutadania exigeixi solucions i es mobilitzi per aconseguir-les. L’Ajuntament, que sovint s’excusa per la manca de competències, hauria de donar suport a les mobilitzacions per defensar el dret a la sanitat, a un habitatge digne, o a la seguretat. Ha de ser una prioritat de tots els veïns i veïnes que qualsevol protesta pacífica legítima per exigir drets no sigui aprofitada com un altaveu d’idees xenòfobes i intolerants.

Respecte a la seguretat ciutadana, seguim proposant el que sempre hem proposat al govern municipal: més proximitat (agents cívics, educadors de carrer, policia de barri…), millors polítiques socials (ningú vivint al carrer, coordinació entre policia, serveis socials i teixit veïnal, associatiu i comunitari…) i més transparència (audiències públiques, informar de les dades reals de delinqüència al poble…). Cal convocar la Junta de seguretat local i que aquest òrgan es reuneixi de forma periòdica i transparent, així com una audiència pública urgent sobre la qüestió i convocar la taula per la convivència aprovada al Ple de desembre de 2019 i que el govern municipal no ha volgut constituir mai.

Davant de fets com els que s’han produït recentment és comprensible que oblidem també altres inseguretats cada vegada més presents a la nostra societat, inseguretats que no tenen a veure amb l’ordre públic, sinó amb les creixents desigualtats socials.

Acabem reafirmant el nostre compromís per treballar la qüestió de forma integral i comunitària, tractant que la prevenció, la transparència i la proximitat siguin els eixos centrals de les polítiques municipals en matèria de seguretat.