Declaració institucional per demanar al govern de l’Estat que es mantingui en el 10% l’IVA del subministrament de la llum

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL GRUP MUNICIPAL DE FEM MASNOU PER DEMANAR AL GOVERN DE L’ESTAT QUE ES MANTINGUI EN EL 10% L’IVA DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLUM

Aquesta DI ha estat aprovada al ple municipal del 21 de març de 2024 amb els vots a favor de Fem Masnou, ERC, Junts, PP. I amb el vot en contra del PSC.

La situació social i econòmica de les famílies del país segueix fortament condicionada per l’impacte de la crisi econòmica de 2008-2013, per la sortida de la pandèmia de la covid-19 i pels efectes socials i econòmics de la inflació. Segons l’Idescat, un de cada 4 catalans està en risc de pobresa o exclusió social, una dada pitjor que abans de la pandèmia. A la mateixa enquesta també es va preguntar sobre la possibilitat d’arribar a final de mes, i les dades mostren que el 44,7% de les llars catalanes tenen dificultats per cobrir les despeses habituals i arribar a finals de mes i que un 36,1% no tenen marge per fer-se càrrec de despeses imprevistes. Segons l’informe del Síndic de greuges sobre pobresa energètica publicat l’any 2023 el 19,2% de la població de Catalunya no pot mantenir la temperatura adequada a casa i el 12,8% de la població té retards en el pagament de factures relacionades amb l’habitatge.

L’estiu del 2021, davant l’increment dels preus de l’energia i de la inflació, el govern espanyol va decidir tocar la fiscalitat del rebut de la llum per alleujar-ne l’impacte. Ara, més de dos anys després, el govern ha decidit que aquest mes de març l’IVA del subministrament de la llum torni al seu tipus habitual: el 21%. Al desembre el govern espanyol va anunciar un increment de l’IVA del 5 al 10% per a aquest 2024, per augmentar-ho fins al 21% el 2025. Aquests plans inicials, com ja hem comentat, s’han accelerat i les famílies notaran aquest increment impositiu des de la factura del mes de març.

Casualitat o no, aquesta pujada del tipus impositiu al subministrament elèctric ha coincidit en el temps amb l’anunci del ministre de cultura, Ernest Urtasun, de que el govern de l’estat estava treballant per rebaixar l’IVA de la compra d’obres d’art, fet que situaria l’IVA d’aquest bé de luxe per sota del subministrament de la llum. Coincidència en el temps significativa i del tot inexplicable.

L’IVA, com l’IBI en l’àmbit local, és un dels impostos més injustos que hi ha per la seva manca de proporcionalitat. Paga la mateixa proporció aquell que viu a prop dels llindars de la pobresa que aquelles persones que no tenen cap dificultat per arribar a final de mes. Cal apostar per impostos de tipus progressiu on paguin més aquelles persones que més tenen. 

Som conscients que la precarietat i l’exclusió social requereixen un abordatge sistèmic que va molt més enllà d’aquesta Declaració Institucional i que cal un replantejament profund de la fiscalitat per revertir la tendència d’acumulació del 24% de la riquesa en mans, únicament, de l’1% de la població de l’Estat. Sent conscient d’això, cal, no aprofundir en la precarització de la majoria mitigant tot el possible els efectes dels tipus fiscals, com l’IVA, que no són progressius.

Després de tot el què hem exposat, el grup municipal de Fem Masnou, demanem al Ple municipal que adopti els següents acords:

1- Exigir al govern de l’estat que no modifiqui la seva planificació fiscal anunciada i mantingui, per aquest 2024, el tipus impositiu d’IVA del 10% pel subministrament de la llum.

2- Sol·licitar al govern de l’estat que estudiï poder mantenir aquest tipus impositiu de forma indefinida mentre els índex de precarietat i risc d’exclusió exposats anteriorment es mantinguin en els nivell actuals.

3- Fer difusió de l’aprovació d’aquesta Declaració Institucional pels canals habituals de difusió de l’Ajuntament del Masnou: Masnou Viu, web municipal i xarxes socials del consistori.