PRESSUPOST 2022: Viuen per sobre de les nostres possibilitats

Un pressupost continuista que incideix en el model de poble dormitori d’ERC i PSC. Un pressupost amb pocs recursos per àmbits com la gent gran, infància, foment de l’ocupació, la dinamització comercial o les actuacions en favor de la sostenibilitat. La classe política masnovina, en canvi, segueix sortint molt ben parada del pressupost. Estem d’acord que calen condicions dignes per fer política, però potser al Masnou no cal tenir pràcticament tot el govern alliberat i amb els sous més alts que permet la llei.

Per tal de revertir aquesta situació, des de Fem Masnou vam preentar les següents esmenes de reducció de la despesa i d’increment de la mateixa. Lamentablement no van ser aporvades pel Ple degut al vot contrari de l’equip de govern format per ERC i el PSC.

 

REDUCCIÓ DE PARTIDES
Nº referència Nom Previst Reducció Partida final
AL.91200.22601 Protocol i activitats institucionals 18.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
AL.92510.22602 Butlletins i publicacions 22.440,00 € 11.220,00 € 11.220,00 €
RH.91210.11000 Bàsiques eventual alcaldia

 

49.679,00 €

 

36.425,00 € 13.254,00 €
RH.91210.11001

 

Complementàries eventual alcaldia

 

90.095,00 €

 

55.434,00 €

 

34.661,00 €
RH.91200.10000 Remuneracions òrgans de govern 425.257,00 € 42.525,70 € 382.731,30 €
RH.91200.23000 Assistències òrgans  de govern 163.670,00 € 16.367,00 € 147.303,00 €
RH.91200.16000 Seguretat social òrgans de govern 124.364,00 € 12.436,40 € 111.927,60 €
   TOTAL   183.408,10 €
 

 

AUGMENT DE PARTIDES
Nº referència Nom Previst AUGMENT Partida final
PE.24100.22606 Formació per millora de l’ocupabilitat 39.980,00 € 30.000,00 € 69.980,00 €
TU.43010.22699 Dinamització i promoció comercial 10.100,00 € 10.100,00 € 20.200,00 €
TU.43120.22699 Dinamització mercats 8.000,00 € 16.000,00 € 24.000,00 €
SA.31121.22699 Actuacions de promoció de la salut comunitària 18.800,00 € 5.000,00 € 23.800,00 €
SP.31112.22699 Despeses diverses sanitat ambiental 3.500,00 € 7.500,00 € 11.000,00 €
PS.23123.22799 Atenció a persones nouvingudes 5.000,00 € 2.300,00 € 7.300,00 €
CV.23122.22699 Activitats per la gent gran 13.000,00 € 9.000,00 € 22.000,00 €
CV.23126.22699 Activitats infància 17.000,00 € 10.000,00 € 27.000,00 €
IG.23128.22699 Activitats per al foment de la igualtat 14.000,00 € 6.500,00 € 20.500,00 €
MA.17210.22699 Gestió del soroll 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €
MA.17000.22699 Activitats de medi ambient 3.200,00 € 9.400,00 € 12.600,00 €
HA.15210.48001 Ajuts per habitatge. 175.000,00 € 25.000 € 200.000,00 €
ED.32611.48001 Beques i ajuts socials per l’escolarització. 122.000,00 € 25.000,00 € 147.000,00 €
AS.23111.48000 Prestacions d’urgència social 90.000,00 € 26.608,10 € 116.608,10 €
TOTAL 183.408,10 €