Escola pública

El dia 10 de desembre es va convocar un Consell Escolar extraordinari on, per sorpresa, la comunitat educativa i els grups de l’oposició ens vam assabentar del tancament d’una línia de P3 a l’Escola Lluís Millet i la conversió de la mateixa en un institut escola. Són molts els dubtes que aquest assumpte ens genera.

Respecte a la pèrdua de la línia de P3, no entenem com enmig d’una pandèmia, on la recomanació dels experts és reduir ràtios, la Conselleria d’Educació, d’Esquerra Republicana, opta per tancar línies. En el Pla de Reactivació una de les propostes en l’àmbit educatiu és recolzar les lluites en defensa de l’escola pública, reclamant, entre d’altres, ràtios adequades. Això ens fa pensar que el govern municipal segurament no estarà d’acord amb la decisió presa i hi posarà fil a l’agulla. O ens equivoquem i, com fa sovint, s’escudarà en què no té competències, posant per sobre de les persones els interessos de partit?

Pel que fa a la proposta de l’institut escola, pedagògicament la idea té grans avantatges i per tant el nostre grup no hi està pas en contra. El que ens genera dubtes és la seva implementació a l’Escola Lluís Millet: fa competir a dos centres públics molt propers geogràficament, on un d’ells, l’Institut Mediterrània, sortirà perdent, ja que la gran majoria del seu alumnat, procedent del Lluís Millet, ara es quedarà a cursar l’ESO al seu centre. Quin serà, per tant, el futur del Mediterrània, un dels instituts públics més antics de la comarca? No hagués estat una solució més racional per a tothom que els dos centres passessin, com s’ha fet en altres municipis, a treballar conjuntament, formant, plegats, un institut escola.

Per acabar, demanem al govern municipal que compleixi el que diu al Pla de Reactivació i defensi, sense emparar-se en el padró i en les competències, l’escola pública, reivindicant ràtios més baixes, millors condicions per les professionals, més recursos pels infants socialment vulnerables, tot potenciant la solidaritat entre els centres educatius del municipi i no la seva competició.